Kodin vaaralliset jätteet tutuksi Päijät-Hämeen Jätehuollon neuvontakierroksella

Väärin lajitellut litiumakut aiheuttavat vaaratilanteita jätteenkäsittelyssä

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) järjestää Vaaralliset jätteet – neuvontakierroksen toimialueensa kunnissa syys-marraskuun aikana. Kierroksella jäteneuvoja opastaa kodin vaarallisten jätteiden tunnistamisessa, lajittelussa, vähentämisessä ja keräyspisteiden löytämisessä.

Neuvontakierroksella tutustutaan kaikille tuttujen vaarallisten jätteiden lisäksi kodin huomaamattomiin vaarallisiin jätteisiin ja mm. litiumakkuihin, joiden käyttö erilaisissa tuotteissa on lisääntynyt ja jotka tavanomaisen jätteen joukkoon lajiteltuina aiheuttavat lisääntyvässä määrin vaaratilanteita jätteiden laitoskäsittelyssä.

Jo pieni määrä vaarallista jätettä tavanomaisen jätteen joukossa voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa sekä ihmiselle, ympäristölle että jätteenkäsittelyprosessille. Vaarallisten jätteiden vieminen keräykseen on kotitalouksille maksutonta.

Tunnista ja lajittele kodin vaaralliset jätteet oikein

Jokainen tietää, että jäteöljy on vaarallista jätettä, mutta osaatko tunnistaa ja lajitella myös muut kodin vaaralliset jätteet? Kodeissa yleisimpiä vaarallisia aineita löytyy siivouskomeron hyllyiltä ja kylpyhuoneesta, sillä osa vaarallisista aineista on huomaamatonta arjen käyttötavaraa, kuten pesu- ja puhdistusaineita sekä kosmetiikkaa.

Moni sähkölaitekin sisältää haitallisia raskasmetalleja tai oikosulun saadessaan syttyvän tai räjähtävän litiumakun tai -pariston. Paristot ja pienakut voivat pieninä tuntua harmittomilta eikä niitä välttämättä mielletä vaarallisiksi. Kuitenkin tavanomaisen jätteen joukkoon lajiteltuna ne aiheuttavat enenevässä määrin vaaratilanteita jätteenkäsittelyn eri prosesseissa, kuten kuljetuksessa ja laitoskäsittelyssä. Näistä tyypillisenä esimerkkinä ovat erilaiset varavirtalähteet.

Turvallisuus- ja ympäristösyistä on erittäin tärkeää, että vaaralliset jätteet käsitellään asianmukaisesti eikä niitä säilytetä kodeissa pitkiä aikoja. Vaarallisia jätteitä ei koskaan saa lajitella kiinteistön jäteastioihin muun jätteen joukkoon, kaataa viemäriin tai polttaa.

Vaaralliset jätteet kannattaa säilyttää alkuperäisissä pakkauksissaan, eikä niitä saa sekoittaa keskenään. Kemikaalit voivat keskenään reagoidessaan syttyä itsestään palamaan. Tulipaloriskin ehkäisemiseksi voi jo kotona teipata paristojen ja akkujen virtanavat samalla, kun irrottaa ne sähkölaitteesta.

Vaaralliset jätteet -neuvontakierroksen aikataulu löytyy osoitteesta:

https://www.phj.fi/kodin-vaaralliset-jatteet-tutuksi-paijat-hameen-jatehuollon-neuvontakierroksella-vaarin-lajitellut-litiumakut-aiheuttavat-vaaratilanteita-jatteenkasittelyssa/