Lajittele ja vie keräykseen

Vaarallinen jäte lakkaa olemasta vaarallista, kun se lajitellaan ja käsitellään oikein. Hauskinta tässä on se, että vaarallisen jätteen vieminen keräykseen on maksutonta ja oikein käsiteltynä sinunkin jätteistäsi voi olla hyötyä meille kaikille. Tältä sivulta voit lukea vaarallisen jätteen oikeasta säilyttämisestä ja eri jätelajien keräyspaikoista.

Älä säilö vaaraa kotona – vie vaaralliset jätteet vähintään kerran vuodessa kierrätykseen! Keräyspaikat löydät kierratys.info -sivuilta.

 • Älä sekoita vaarallisia jätteitä keskenään. Kemikaalit voivat keskenään reagoidessaan syttyä itsestään. Huom! Maalijätteiden yhdistäminen on mahdollista. Tutustu ensin Väriteollisuusyhdistyksen ja MePakin tuottamaan ohjeeseen.
 • Säilytä vaaralliset jätteet tiiviissä alkuperäisissä pakkauksissa tai merkitse pakkaukset selkeästi. Elintarvikepakkauksia ei saa käyttää vaarallisten jätteiden säilyttämiseen.
 • Säilytä vaaralliset aineet sekä vaaralliset jätteet turvallisessa paikassa poissa lasten ja kotieläinten ulottuvilta.
 • Mikäli et tunnista vaarallista jätettä, merkitse pakkaukseen ‘koostumus tuntematon’, kirjoita siihen mihin olet käyttänyt sitä (jos tiedät tämän) tai mistä tilasta se on löydetty (autotalli tai keittiö). Jos et tunnista ainetta, älä avaa pakkausta.
 • Teippaa paristojen ja akkujen navat – ne voivat oikosulkuun joutuessaan aiheuttaa tulipalon.
 • Kuljeta öljyiset jätteet tai vuotavat akut muovisessa pohjakaukalossa. Näin estät valumat autoon.

Vaaralliset jätteet on tärkeä lajitella oikein myös materiaalisen hyödyntämisen takia. Väärin lajiteltu jäte voi vaikeuttaa tai estää hyödyntämisen.

Tutustu Recserin tuottamaan videoon
Näin teippaat paristot ja akut

Useimmat vaaralliset jätteet voit viedä kuntien jäteasemille, vaarallisten jätteiden kiertävään keräykseen tai keräyspisteille. Lähimmän vastaanottopisteen löydät kierratys.info -sivuilta (valitse oikean laidan valikosta vaarallinen jäte). Osalle vaarallisista jätteistä on omat palautuskäytäntönsä tuottajavastuun sekä turvallisuussyiden takia.

Lääkkeet
Apteekit ottavat vastaan vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet, elohopeaa sisältävät kuumemittarit sekä neulat ja ruiskut. Lääkejätteitä ei saa kaataa viemäriin eikä laittaa kodin jäteastiaan. Kuntien jätelaitokset kustantavat myös lääkejätteiden keräyksen. Lue yksityiskohtaiset ohjeet lääkejätteiden palauttamisesta kohdasta ’Palauta lääkkeet, neulat ja ruiskut apteekkiin’.

Kyllästetty puu
Laitureista ja terassirakenteista tuttua kyllästettyä puuta keräävät puutavara- ja rakennusliikkeet sekä kunnalliset jätelaitokset. Tarkista maksutta vastaanotettavat määrät omalta jätelaitokseltasi ennen puutavaran vientiä keräykseen. Lue ohjeet kyllästetyn puun erottamiseen muusta puutavarasta tästä.

Paristot
Kannettavat paristot ja akut voit kierrättää helposti kaikkiin niitä myyviin kauppoihin ja kioskeihin. Mikäli et näe kaupassa keräyslaatikkoa, kysy lisäohjeita henkilökunnalta.
Tulipaloriskin ehkäisemiseksi muista jo kotona teipata paristojen ja akkujen virtanavat samalla, kun irrotat ne sähkölaitteesta. Voit palauttaa kannettavat paristot ja akut myös kuntien jäteasemille ja vaarallisten jätteiden kiertäviin keräyksiin. Lue yksityiskohtainen ohjeistus kohdasta ’Paristojen ja kannettavien akkujen kierrätysohje’.

Energiansäästölamput ja loisteputket
Energiansäästölamppuja ja alle 25-senttisiä loisteputkia voi palauttaa useimmiten samaan kauppaan, mistä ostat uuden tuotteen. Uuden lampun ostovelvoitetta ei ole. Voit palauttaa nämä jätteet sekä isommat loisteputket myös vaarallisten jätteiden keräykseen. Mikäli lamppu on rikkoutunut, sitä ei saa viedä kauppaan, vaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen suljetussa astiassa. Tarkista lähin vaarallisen jätteen vastaanottopaikka kierratys.info – sivulta.

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER-romu)
SER-romu voi sisältää haitallisia aineita, kuten lyijyä, kadmiumia tai elohopeaa. Sitä ei kuitenkaan kerätä vaarallisten jätteiden keräyspisteissä, vaan erillisessä sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksessä. Paitsi että voit palauttaa SER-romua valtakunnallisiin keräyspisteisiin, sitä vastaanottaa suuri osa sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvistä kaupoista. Pienemmät laitteet voit palauttaa näihin kauppoihin ilman uuden ostovelvoitetta, suuremmat (jokin ulkomitta ylittää 25cm) voit palauttaa kauppaan ostaessasi sieltä uuden vastaavan. Lue tarkemmat ohjeet keräykseen viemiselle SER-kierrätyksen sivuilla.

Ilotulitteet ja hätäraketit
Käyttämättä jääneet ja toimimattomat ilotulitteet tulee palauttaa ostopaikkaan tai maahantuojalle, ota selvää käytännöstä jo tuotteita ostaessasi. Mikäli et tiedä, mistä tuote on ostettu kysy toimintaohjeet omasta poliisipiiristäsi.

Patruunat ja räjähteet
Jäteasemat eivät ota vastaan patruunoita, räjähteitä tai nalleja. Mikäli hallussasi on näitä esineitä, niitä ei pidä myöskään tuoda oma-aloitteisesti poliisille. Ole yhteydessä omaan poliisipiiriisi ja odota poliisin yhteydenottoa.

Käsisammuttimet
Osa käsisammuttimia myyvistä liikkeistä ottaa vastaan vanhentuneita tai käytettyjä käsisammuttimia ja myös täyttää niitä uudelleen. Osa kunnallisista jäteasemista ottaa vastaan sammuttimia – tarkista käytäntö sekä palautuksen maksullisuus omalta jäteasemaltasi ennen palautusta.

Asbesti
Asbestia sisältävien rakenteiden purkamiseen ei pidä lähteä oma-aloitteisesti. Työ edellyttää asbestityölupaa, ja se tulee teettää työsuojelupiirin valtuuttamalla purkuyrityksellä. Yritys huolehtii muiden velvoitteiden lisäksi jätteen merkitsemisestä ja tiiviistä pakkaamisesta sekä turvallisesta toimittamisesta loppusijoitukseen. Mikäli sinulla on asbestijätettä, ota yhteyttä alueesi jätehuoltoyhtiöön. Sieltä saat ohjeistuksen siihen, miten pääset asbestista eroon. Osa kunnallisista jäteyhtiöistä ottaa asbestijätettä vastaan maksutta, osa maksua vastaan – tarkista käytäntö omasta jätehuoltoyhtiöstäsi ennen palautusta.

Poissa silmistä, poissa mielestä? Etenkin lääkejätteitä ja nestemäisiä vaarallisia jätteitä (maaleja, liuotinaineita) katoaa tänäkin päivänä kodeista vessojen viemäreiden kautta. Tämä ei ole niille oikea osoite, sillä vaaralliset aineet kuormittavat jätevedenpuhdistamoita ja päätyvät viemäreiden kautta puhdistuksesta huolimatta osin myös vesistöihin, koska kaikkia aineita ei puhdistusprosessissa saada pois.

Tekemällä oikean valinnan kotonasi ja laittamalla viemäriin vain sitä itseään, vaikutat ympäristön hyvinvointiin.

Vesilaitosyhdistyksen pytty.fi -kampanjan sivuilta löydät hyviä vinkkejä siihen, miten otat vesistöjen puhtauden huomioon keittiössä, siivotessa, ostoksilla ja remontoidessa.

Maalijäte muodostaa suuren osan vaarallisen jätteen keräykseen viedyistä jätteistä. Vaarallisten jätteiden keräykseen vietyjen metallipakkausten määrää voit vähentää yhdistämällä vajaat eri maaleja sisältävät maalipurkit seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 • Kerää jäljelle jääneet maalit mahdollisimman suureen metallipakkaukseen.
 • Valuta maalit astiasta toiseen. Samalla metallin keräykseen menossa oleva metallipakkaus ennättää kuivua.
 • Sulje maalijätteitä sisältävät metallipakkaukset huolellisesti.
 • Toimita maalia sisältävät vaaralliset jätteet maksuttomaan kunnalliseen vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Keräyspisteet löydät kierratys.info -sivustolta (vaarallinen jäte).
 • Kuivaa tyhjennetyt maalipurkit kyljellään vähintään yhden vuorokauden ajan. Tyhjät, kuivuneet metallipakkaukset voit viedä metallinkierrätykseen. Keräyspisteet löydät kierratys.info -sivustolta (metalli).

Mitä maaleja saa sekoittaa keskenään?
Tavanomaiset kuluttajille myytävät vesiohenteiset lateksimaalit, liuoteohenteiset alkydi- ja öljymaalit voi sekoittaa keskenään. Pensseleiden puhdistamiseen käytetyt liuottimet sekä puhdas pellavaöljy pitää kuitenkin kerätä omaan purkkiin. Tutustu ennen maalijätteiden yhdistämistä huolellisesti MePakin sekä Väriteollisuusyhdistyksen laatimaan ohjeistukseen.

Jäteyhtiöiden järjestämiin palveluihin kuuluvat myös vaarallisten jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut. Jätehuolto kustannetaan kokonaisuudessaan kunnallisten jäteyhtiöiden keräämillä jätemaksuilla.

Maksutta vastaanotettavan jätteen määrää voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi kyllästetyn puun ja jäteöljyn kohdalla. Voit varmistaa käytännön oman kuntasi jätelaitokselta.

Väärään paikkaan palautetut vaaralliset jätteet aiheuttavat paitsi vaaraa, myös ylimääräisten siivous- ja kuljetuskustannusten myötä korotuspaineita jätemaksuihin.

Apteekit ottavat vanhentuneet ja tarpeettomat lääkkeet, elohopeaa sisältävät kuumemittarit sekä neulat ja ruiskut. Lääkejätteitä ei saa kaataa viemäriin eikä laittaa muun jätteen sekaan. Lääkkeiden tyhjät kartonkipakkaukset voit palauttaa kartonkipakkausten keräykseen, lasipakkaukset lasipakkausten keräykseen ja muovipakkaukset muovipakkausten keräykseen.

Huomaathan, että lasipakkausten keräykseen ei kuitenkaan kuulu lääkelasi (mm. injektionestepullot ja ampullit). Kotitalouksille lääkkeiden vieminen apteekkeihin on maksutonta, keräyksen kustannukset katetaan jätemaksuilla. Apteekkien henkilökunta neuvoo lääkejätteiden palauttamisessa.

Näin palautat lääkkeet apteekkiin:

 • Palauta lääkejätteet omissa pakkauksissaan. Kartonkipakkauksia ei tarvitse olla mukana
 • Poista pakkauksista henkilötiedot tietosuojan vuoksi
 • Pakkaa lääkkeet läpinäkyvään pussiin
 • Pidä jodi- ja bromipitoiset lääkkeet ja sytostaatit erillään muista lääkejätteistä. Nämä lääkkeet vaativat erillisen jatkokäsittely eivätkä tämän takia saa sekoittua muihin lääkkeisiin.
 • Pakkaa neulat ja ruiskut läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään mehupulloon tai kannelliseen muoviastiaan.
 • Pidä elohopeakuumemittarit erillään lääkejätteistä ja mainitse tuotteista apteekin henkilökunnalle.
 • Mikäli elohopeakuumemittari on särkynyt ole erityisen varovainen ja pakkaa karannut elohopea tiiviiseen purkkiin.

Huomioithan nämä!

 • Apteekkien myymät muut hoitotuotteet, kuten ravinnelisät ja vitamiinit eivät ole lääkejätettä ja ne voi laittaa kodin jäteastiaan.
 • Rikkinäiset digitaaliset kuumemittarit ovat sähkö- ja elektroniikkaromua.

Tulostettava ohje apteekeille

 • Kaikki käsin kannettavissa olevat paristot ja pienakut voi palauttaa maksutta ja ilman uuden tuotteen ostopakkoa kaikkiin paristoja ja akkuja myyviin kauppoihin ja kioskeihin.
 • Tulipaloriskin ehkäisemiseksi muista jo kotona teipata paristojen ja akkujen virtanavat samalla, kun irrotat ne sähkölaitteesta.
 • Paristokierrätykseen eivät kuulu ajoneuvoakut, yksinomaan teollisuuskäyttöön suunnitellut akut eivätkä isot litiumakut. Isoja litiumakkuja ovat mm. sähköpyörissä, tasapainolaudoissa ja muissa sähköisissä liikkumisvälineissä käytettävät akut. Isojen litiumakkujen ja yksinomaan teollisuuskäyttöön suunniteltujen akkujen kierrätysohjeet voi pyytää niiden maahantuojalta. Ajoneuvoakkujen keräyspisteet löytyvät täältä: www.kierrätys.info.
 • Mitkään paristot ja akut eivät kuulu kodin jäteastiaan. Tästä muistuttaa paristoissa ja akuissa tai niiden pakkauksessa oleva erilliskeräysmerkintä, pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti.

Katso oman kuntasi jätelaitokset