Loimi-Hämeen Jätehuolto: Vaarallisen jätteen keräys toimii

Talteen kerättyjen jätteiden määrä lasketaan miljoonissa kiloissa

Kotitaloudet ovat voineet tuoda vaarallisia jätteitä keräykseen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jäteasemille tai ekotekotempaukseen jo yli 20 vuoden ajan. Tänä aikana alueella on kerätty talteen ja ohjattu asianmukaiseen käsittelyyn valtavia määriä ympäristölle ja terveydelle vaarallisia jätteitä. Yksistään kunnissa kiertävän ekotekotempauksen saalis tältä ajalta on lähes 4 000 000 kiloa. Jäteasemille ja ekotekopisteisiin tuotujen jätteiden kanssa kokonaismäärä ylittää 8 000 000 kilon rajan. Tämä tarkoittaa reilun viiden kilon määrää jokaista alueen asukasta kohden joka vuosi.

Lajittelua voidaan edelleen parantaa

Vaikka useimmat ovat jo ottaneet vaarallisen keräyksen omakseen, ei vaarallisten jätteiden määrä ole noussut vielä tarvittavalla tavalla. Jätevoimalaan menevästä roskapussista löytyy yhä vaarallisia jätteitä, kertoo Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen.

– Suuri kiitos niille, jotka jo lajittelevat vaaralliset jätteet. Jo pienikin määrä vaaralliseksi luokiteltua ainetta voi aiheuttaa veden tai muun ympäristön saastumisen tai haittaa eläinten ja ihmisten terveydelle. Viemäristä vaarallisia aineita päätyy lopulta vesistöön. Kodin roskiksen sisältö päätyy jätevoimalaan, jossa vaaralliset jätteet voivat aiheuttaa palaessaan jopa räjähdysvaaraa. Oikea lajittelu on meille myös tärkeä työturvallisuuskysymys.

Vaaratilanne voi syntyä jäteautoon kipattaessa tai jäteasemilla, jos vaaralliset aineet on lajiteltu väärin.

Mitä on vaarallinen jäte ja miten se lajitellaan

Pesuaineet, loisteputket, aerosolit, lääkkeet, paristot, moottoriöljyt ja maalit ovat käytöstä poistettuna tyypillisiä vaarallisia jätteitä.

– LHJ:n alueella yleisimmät ovat ajoneuvojen akut, maalit ja jäteöljy. Vaarallisia jätteitä lajiteltaessa on tärkeää muistaa, että älä sekoita niitä keskenään. Helpointa on kerätä ja palauttaa jätteet alkuperäispakkauksessa. Merkitse selkeästi pakkauksen sisältö, jos se on tiedossa ja pakkauksessa ei ole muita merkintöjä.

Paristojen ja pienakkujen lajittelua voitaisiin parantaa vielä reilusti. Vuonna 2017 Suomen markkinoille toimitettiin 3 180 tonnia kannettavia paristoja ja akkuja ja niitä kerättiin 1 370 tonnia. Keräysaste oli 45 %.

– Lajittelun lisäksi tuomme tänä vuonna esille tapahtumissa sitä, että paristojen ja pienakkujen navat olisi syytä teipata ja rikkinäiset akut pakata lisäksi tiivisti muovipussiin. Erityisesti litium-ion akut ovat aiheuttaneet vaaratilanteita keräyksessä.

Kannettavat paristot ja akut kuten sormi- ja nappiparistot ja kännyköiden akut voi maksutta palauttaa niitä myyviin liikkeisiin.

Maksuton keräys jäteasemilla, ekotekotempauksessa ja apteekeissa

Kotitalouden vaarallisia jätteitä otetaan vastaan maksutta keväällä ja loppukesästä kunnissa kiertävässä ekotekotempauksessa sekä ympäri vuoden yhdeksällä jäteasemalla ja viidessä ekotekopisteessä. Vanhat lääkkeet voi toimittaa apteekkeihin, joista Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy kerää ne ja toimittaa eteenpäin vaarallisen jätteen käsittelyyn.

Huhtikuussa valtakunnallinen vaarallisen jätteen kampanja

Huhtikuussa vaarallisen jätteen vaarallisuudesta muistutetaan kampanjavideolla, jota näytetään sekä televisiossa että elokuvateattereissa. Internetsivustolle vaarallinenjate.fi on koottu ohjeita muun muassa vaarallisen jätteen välttämisestä ja lajittelusta. Sivustolta löytää myös tietoa jätteen käsittelystä sekä lähimmän vastaanottopisteen hakupalvelun. Kampanjan käynnistäjänä toimii kuntien omistamien jätehuoltoyhtiöiden valtakunnallinen edunvalvoja Suomen Kiertovoima (KIVO).

Lisätietoa:
Pasi Kaskinen, viestintäpäällikkö, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, 050 347 0605

Vaarallisen jätteen vastaanottopaikat Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella:
Jäteasemat: http://lhj.fi/kotitaloudet/jateasemat/
Ekotekotempaus (vuoden 2019 aikataulu julkaistaan viikolla 18 www-sivuilla ja Ämpäri ympäri -asiakaslehdessä): http://lhj.fi/kotitaloudet/jateasemat/ekotekotempaus/
Ekotekopisteet: http://lhj.fi/kotitaloudet/jateasemat/ekotekopisteet/
Kaikki keräyspaikat valtakunnallisesti: https://www.kierratys.info/

Vaarallisen jätteen lajitteluohjeet:
http://lhj.fi/kotitaloudet/neuvonta/lajitteluohjeet/
https://vaarallinenjate.fi/