Ko­din vaa­ral­lis­ten jät­tei­den ja säh­kö­lait­tei­den ke­räy­sau­to Joen­suun kan­ta­kau­pun­gis­sa maa­nan­tai­na 2.7.

Kodin vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräysauto kiertää Joensuun kantakaupungin alueella joka toinen kuukausi kuun ensimmäisenä maanantaina (maanantain ollessa pyhä tiistaina).

Keräysauton aikataulu
9.00 – 9.30 Pöt­kän P-alu­een eko­pis­te, Ran­ta­ka­tu 34
9.45 – 10.15 Ka­ner­va­lan eko­pis­te, Ka­ner­va­lan kou­lun P-alue, Va­na­mo­ka­tu 26
10.30 – 11.00 Mar­ja­lan eko­pis­te, Sä­de­ku­ja 2
12.00 – 12.30 Nol­ja­kan eko­pis­te, lii­ke­kes­kuk­sen P-alue, Nol­ja­kan­kaa­ri 1 – 3
12.45 – 13.15 Lin­nun­lah­den eko­pis­te, Ve­si­kon P-alue, Ui­ma­rin­tie 1
13.30 – 14.00 Ut­ran eko­pis­te, Ut­ran­to­ri, La­sin­pu­hal­ta­jan­tie 3
14.15 – 14.45 Ran­ta­ky­lä, Pa­ta­luo­don­ka­dun kään­tö­paik­ka, P-alue
15.00 – 15.30

Karsikon ekopiste, kirjaston P-alue, Kettuvaarantie 28
15.45 – 16.15 Nii­ni­vaa­ran eko­pis­te, Su­vi­ka­tu 16
16.30 – 17.00 Hu­kan­hau­dan eko­pis­te, Lo­ni­kin­tie 16

Keräykseen voi tuoda:

  • kotitalouksien vaarallisia jätteitä
  • käytöstä poistettuja sähkölaitteita
  • yksittäiset lasi-, posliini-, keramiikka- ja kristalliastiat, pienet posliiniesineet sekä lamput.