Kymenlaakson Jäte järjestää heinäkuussa vaarallisen jätteen keräyksen saaristossa

Kymenlaakson Jäte järjestää yhdessä Lassila&Tikanojan ja Kymen Saaristoliikenteen kanssa maksuttoman jätteidenkeräyspalvelun Kaunissaaren, Kuutsalon ja Haapasaaren asukkaille heinäkuussa.

Vastaan otetaan vaarallista jätettä, metalliromua ja sähkölaitteita. Lisäksi keräykseen voi tuoda hätäraketteja, jauhesammuttimia ja autonrenkaita. Keräys on tarkoitettu saaristossa asuville tai mökkeileville.

Keräyspäivät

  • Kaunissaari tiistaina 10.7. klo 10-13 yhteysaluksen laituri
  • Kuutsalo tiistaina 17.7. klo 10-13 yhteysaluksen laituri
  • Haapasaari tiistaina 24.7. klo 10-13 yhteysaluksen laituri

Ohjeita keräykseen tuleville
Jätteet on tuotava keräykseen silloin, kun keräyslavat ja henkilökunta on paikalla eli keräyspäivänä klo 10–13. Jätteitä ei saa jättää alueelle etukäteen. Vaarallista jätettä ovat mm. maalit, lakat, liimat, liuottimet, jäteöljyt, kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet, akut, paristot, energiansäästölamput, loisteputket ja lääkkeet. Sähkölaitteita ovat kaikki kotitalouksien sähköllä, akulla tai paristoilla toimivat laitteet. Metalliromua ovat esimerkiksi pellit, räystäskourut, metalliputket, polkupyörät, kiukaat (ilman kiviä) ja sellaiset metallikappaleet, joiden materiaalista vähintään puolet on metallia. Lisää lajitteluohjeita saa osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi.

Lisätiedot
Janne Karhu, kenttäpäällikkö, Kymenlaakson Jäte Oy, p. 040 847 4288