De ambulerande avfallsinsamlingarna i västra Nyland

De ambulerande avfallsinsamlingarna startar

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingsbilar Otto och Romulus börjar sina sommarturnéer i västra Nyland.

Otto och Romulus samlar in hushålls och sommarinvånarnas metallskrot och farligt avfall. Avfall tas emot avgiftsfritt. Turnén börjar i Hangö måndagen den 2 juli och avslutas i Vichtis den 18 juli. Längs rutten finns närmare 40 hållplatser.

Vad kan man föra till insamlingarna?

Otto-bilen samlar in farligt avfall, såsom lågenergilampor, lysrör, spillolja, oljefilter, bilbatterier, målfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel, råttgift samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är i originalförpackningen eller i någon annan hel och tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar), metallrör och andra metallföremål. Däremot tas inte elapparater emot vid metallinsamlingen, utan de hör hemma på en avfallsstation där de avgiftsfritt kan lämnas.

Avfallsstationerna betjänar året runt

De ambulerande insamlingarna förverkligas med hjälp av grundavgiften och insamlingen ordnas för hushållen. Farligt avfall från hushåll tas även avgiftsfritt emot på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall. Skåpen finns bland annat vid vissa servicestationer. Företagens avfall tas emot på avfallsstationerna.

Tidtabellerna för de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna finns i Rosk’n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Vid behov fås tilläggsuppgifter och anvisningar även av Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.