Minimera farligt avfall

Genom att göra val kan du minska på mängderna farligt avfall. Tänk om du skulle klara dig helt utan, skulle du kunna låna eller helt ersätta en farlig produkt med en ofarlig produkt? Det lönar sig också att fundera noga till exempel på hur mycket målarfärg du behöver. Om du ger bort produkter som du inte längre behöver, och som annars blir föråldrade, kan de användas och blir inte farligt avfall.

Rengöringsmedlet behöver inte vara så effektivt att det ’spränger bort smutsen’. Då transporteras de farliga ämnena som använts i rengöringen bokstavligen med badvattnet ut genom avloppssystemet för att anstränga vattenreningsanläggningarna och ända ut i vattendragen. Så lite kemikalier som möjligt är en bra tumregel.

Marthorna har producerat en utmärkt databas om miljövänlig städning (på finska). Med matsoda, socker och ättika får man till stånd mirakel.

Observera speciellt dessa:

  • Använd så lite kemikalier som möjligt
  • Välj produkter som är försedda med Nordens miljömärkning, Svanen (http://joutsenmerkki.fi/kuluttajille/)
  • Börja rengöringen med ett milt rengöringsmedel – övergå vid behov till ett starkare endast när det gäller de allra svåraste fläckarna
  • Undvik speciellt antibakteriella tvättmedel, klorerade desinfektionsmedel och lösningsmedel. De är skadliga inte bara för hälsan, utan också för naturen.
  • Föredra nedbrytbara tvätt- och rengöringsmedel jfr syntetiska och naturliga medel

Källa: Hemmets kemikalier – guide (på finska)

Har du fått en parfym i present vars doft du inte tycker om? Står det hårspray eller mousse längst in i skåpet som inte längre kommer i användning? Kanske du har sparat en samling gamla nagellack, som du vill göra dig av med?

Rätta platsen för alla dessa vardagliga produkter är i insamlingen för farligt avfall på grund av de farliga ämnen de innehåller. Alltså inte hemmets soptunna och inte uttömda i avloppet. Det gäller att vara observant med dessa produkter eftersom de inte alltid är utmärkta med varningsmärken för farliga ämnen.

Exempel på kosmetika som innehåller farliga ämnen:

  • Nagellack och nagellackborttagningsmedel
  • Hårfärger och permanentvätskor
  • Parfymer och rakvatten som innehåller alkohol
  • Aerosolförpackningar (hårspray, mousser, spraydeodoranter, raklödder)

Du undviker att kosmetikan blir problemavfall genom att använda upp produkterna innan de föråldras. En del av kosmetikan som man fått i present och även en del av det man köpt själv förblir helt oanvänt. Det lönar sig också att ge vidare dessa produkter i tid – de kan glädja någon annan användare.

Nagellack
Helt torkade nagellack kan slängas i soptunnan hemma. Om lacket är vått ska det till insamlingen för farligt avfall.

Nagellackborttagningsmedel
Nagellackborttagningsmedel är ett lösningsmedel på samma sätt som terpentiner och förtunningsmedel. Alla dessa hör hemma i insamlingen för farligt avfall efter att de kasserats.

Parfym och rakvatten
Parfym och rakvatten som innehåller alkohol klassas som farligt avfall på grund av att de innehåller etanol.

Aerosolflaskor
Fullständigt hela (stänker eller pyser inte) aerosolförpackningar i metall (hårspray, deodoranter med drivgas) kan sättas i metallåtervinningen. Om förpackningen inte är tom hör den till insamlingen för farligt avfall.

Årsskiftets fester, förberedelserna inför dem samt vinterns fritidssysselsättningar inkluderar en överraskande stor användning av farliga ämnen eller föremål. Vi har samlat några tips om hur du undviker besväret att sortera, förvara samt återvinna dessa produkter på ett sätt som produkterna förutsätter. Förvara inte faran hemma!

Ekologiskt glimmer på graven
Havet av ljus som tänds på gravgårdarna på allhelgonadagen och under julen värmer sinnet, högarna av diverse utbrunna ljus gör det inte. Det sämsta alternativet för att komma ihåg de närmaste är led-ljuset, som innehåller ett knappbatteri som är farligt avfall. Det mest ekologiska alternativet i sin tur är ett vanligt ljus i en lykta.

Oberoende av vilket slags ljus du väljer, kom ihåg att städa bort avfallet från graven till rätt avfallskärl: plastskalen till hemmets soptunna, metallocken till metallinsamlingen, led-ljusen till EE-avfallet och deras batterier till insamlingen för farligt avfall.

Ett tennfritt nyår
I Finland har man traditionellt förutspått framtiden vid årsskiftet genom att stöpa tenn. Ett miljövänligt, men väldigt lättantändligt alternativ till tenn är bivax. Det är säkrast att smälta i vattenbad. Socker är också ett bra alternativ.

Familjens gemensamma stund är inte helt utan faror – i samband med stöpningen hamnar bly från tennet, som innehåller rikligt med tungmetaller, i andningsluften samt i avloppet. I Finland förbjöds försäljningen av blyhaltigt nyårstenn av goda skäl år 2018.

Om du i samband med julstädningen hittar tenn som inte stöpts eller som väntar på att stöpas på nytt i något skåp ska du föra det till insamlingen för farligt avfall. Om du ändå använder tennet, kom ihåg god ventilering och låt inte barn inandas blyhaltig luft.

Miljövänligt rent
Ska du städa inför jul? Flera rengöringsmedel som marknadsförts som effektiva innehåller farliga ämnen, som kräver särskild försiktighet vid hantering. Som tur finns beprövade förmånliga alternativ lätt tillhands och en del av städningen klarar man med enbart vatten och en mikrofiberduk. Bra traditionella rengöringsmedel är bland annat ättika, socker och matsoda, som finns färdigt i så gott som varje hem. Anvisningar om hur dessa produkter kan användas hittar du bland Marttaliittos städtips (på finska).

Fyrverkerier – förvara inte fara!
Förvara inte nyårets oanvända fyrverkerier eller blindgångare hemma och släng dem inte i hemmets sopkärl. Rätta adressen för dem är inköpsplatsen. Hur skulle det vara om du helt skulle låta bli att köpa egna fyrverkerier i år och istället skulle titta på till exempel kommunens fyrverkeriföreställning?

Skidvalla
De fluorhaltiga vallorna, som ger bättre glid, innehåller föreningar som väldigt långsamt bryts ner i naturen och tas upp av näringskedjan. Utan ordentligt skydd utsätts man lätt för dem genom andningsluften i samband med vallningen. För att undvika miljö- och hälsorisker lönar det sig också att övergå till fluorfria glidvallor. Om du hittar en märkning för farliga ämnen i vallans varudeklaration ska produkten föras till insamlingen för farligt avfall.

På sommaren handskas vi med en överraskande mängd farliga ämnen hemma. Vi har samlat några tips om hur du undviker besväret att sortera, förvara samt återvinna dessa produkter på ett sätt som produkterna förutsätter. I första hand lönar det sig att hitta alternativa produkter som inte innehåller farliga ämnen, föredra miljömärkta produkter samt använda upp de produkter du behöver.

Insektgifter
Varmare väder lockar också fram oönskade sommargäster till stugorna och gårdarna. För insekter finns det skilda sprayer, varav den största delen innehåller farliga ämnen. Föråldrade sprayer hör hemma i insamlingen för farligt avfall. Kanske du skulle klara dig helt utan genom att skydda dig mot surrande småkryp med rätt klädsel? På apoteket kan du också fråga om miljövänliga alternativ.

Målarfärg
Färgavfall är en av de största mängderna farligt avfall som avfallsbehandlingsanläggningarna tar emot. Mängden avfall kan minskas genom att noga beräkna åtgången och använda den överblivna färgen eller ge bort den. Flytande färgavfall (målarfärg, lack, färgförtunningsmedel) är farligt avfall, likaså lackbensinen som använts för att rengöra verktygen. Till insamlingen för farligt avfall hör också terpentiner, lösningsmedel och trasor som innehåller dessa ämnen. Helt torra målarfärgsburkar i metall kan returneras till metallinsamlingen.

Impregnerat trä
Är det aktuellt att förnya ett gammalt staket, en brygga eller en terrass? Till dessa konstruktioner har man traditionellt använt impregnerat trä, som inte får brännas i den egna eldstaden eller förstöras med blandavfallet. Nuförtiden får arsenik eller krom inte längre användas vid framställningen av impregnerat trä. Dessa ämnen gör gammalt impregnerat trä mycket giftigt. Kontrollera med din avfallsanläggning vilken mängd trävaror som kan lämnas in kostnadsfritt innan du lämnar in det för återvinning.

Tändningsvätskor
Många använder tändningsvätska för att tända grillen fastän elden nog ofta tänds utan också. Placera till exempel en bit näver under kolet och tänd på i ett hörn. Kolet börjar snart pyra och genom att fläkta får man ett syrerikt vinddrag som hjälper antändningen. Kasserad tändningsvätska, som i enlighet med sitt namn är lättantändligt, hör hemma i insamlingen för farligt avfall.

Förvara inte fara i ditt hem – ta allt farligt till återvinningen!
På sommarlovet finns gott om tid att tömma skåpen på farligt avfall såväl hemma, vid sommarstugan, i husbilen som i båten. Utöver fasta insamlingspunkter ordnar flera lokala avfallsbehandlingsanläggningar insamlingar som kommer väl till pass. Kontrollera tidtabellerna vid ditt eget avfallsverk.

När man renoverar hemma använder man många farliga ämnen, som bara en del kan ersättas med andra alternativ. Förvara inte fara hemma – kom ihåg att föra återstående målarfärger, terpentiner och andra rengöringslösningar, lysrör, lim, tätskikt samt batterier till insamlingen för farligt avfall. Du hittar insamlingsplatserna på webbplatsen kierratys.info.

Målarfärg/lack
Färgavfall är en av de största mängderna farligt avfall som avfallsbehandlingsanläggningarna tar emot. Mängden avfall kan minskas genom att noga beräkna åtgången och använda den överblivna färgen eller ge bort den. Flytande färgavfall (målarfärg, lack, färgförtunningsmedel) är farligt avfall, likaså lackbensinen som använts för att rengöra verktygen. Till insamlingen för farligt avfall hör också terpentiner, lösningsmedel och trasor som innehåller dessa ämnen. Helt torra målarfärgsburkar i metall kan returneras till metallinsamlingen.

Impregnerat trä
Till skillnad från framställningen av impregnerat trä används inga skadliga kemikalier vid framställningen av värmehärdat trä. I de flesta fall kan du ersätta impregnerat trä med värmehärdat trä. Det lämpar sig ändå inte för ständig vattenkontakt (bl.a. bryggor).

Asbest
Man ska inte på eget initiativ börja riva gamla konstruktioner som innehåller asbest. Arbetet förutsätter tillstånd för asbestrivning och det ska utföras av ett saneringsföretag med tillstånd från arbetarskyddsdistriktet. Företaget sköter utöver andra förpliktelser även märkningen av avfallet samt ser till att förpackningarna är täta och att avfallet transporteras för slutförvaring på ett säkert sätt. Kontakta avfallshanteringsföretaget i ditt område om du har asbestavfall. De ger dig anvisningar om hur du blir av med asbesten. En del kommunala avfallsföretag tar emot asbestavfall kostnadsfritt medan andra tar ut en avgift – kontrollera detta hos ditt avfallshanteringsföretag före inlämning.

Arbetsredskap
Vid renovering används allt mer elektriska arbetsredskap. I samband med bortskaffningen hör alla elenergiförbrukande maskiner i insamlingen för el- och elektronikavfall dvs. i EE-avfallet.

Fritidens farliga avfall är ofta kopplat till rörlighet. Farliga ämnen används vid underhåll av såväl båtar, cyklar som motorfordon, och de ingår också i en del skidvallor. Dessutom uppstår farligt avfall i traditionella mörkrum i hemmet (framkallningsvätskor, fixeringsvätskor). Även oljefärgstuber med färg är farligt avfall.

Idkar man båtliv kan man undvika att farligt avfall uppstår när man målar båtens botten, tankar samt i samband med bottentvätt och underhåll. Bekanta dig med tips för ett giftfritt vattenliv som tagits fram av föreningen Håll Skärgården Ren.

Vid underhåll av cykeln använder man lösningsmedel, kedjeoljor, tvättmedel samt smörjmedel. Produkterna blir inget avfallsproblem om de används upp. Miljömässigt ska uppmärksamheten fästas vid själva underhållet. När man smörjer kedjor och tvättar cyklar ska man se till så att fetter eller lösningsmedel inte hamnar i naturen.

Vid underhåll av motorfordon, såsom motorcyklar, mopeder, snöskotrar och fyrhjulingar uppstår olika slags farliga avfall. Dessa är till exempel spilloljor, ackumulatorer, kylarvätskor och lösningstvättmedel.
När man underhåller motorfordon är det viktigt att se till så dessa ämnen inte hamnar i marken. Använd en oljeabsorberande och ogenomtränglig miljömatta under fordonet för att undvika spill. Det är endast tillåtet att tvätta motorfordon med lösningsmedel på en plats försedd med en avskiljarbrun, till exempel på servicestationer. Det finns också miljövänliga och biologiskt nedbrytbara alternativ till lösningsmedel.

Övergå till fluorfri glidvalla. De fluorhaltiga vallorna, som ger bättre glid, innehåller föreningar som väldigt långsamt bryts ner i naturen och tas upp av näringskedjan. Utan ordentligt skydd utsätts man lätt för dem genom andningsluften i samband med vallningen. För att undvika miljö- och hälsorisker lönar det sig också att övergå till fluorfria glidvallor.

Ackumulatorer Blyackumulatorn, som används som startbatteri i motorfordon, hör till insamlingen för farligt avfall. Farligt avfall är också litium-jonbatterierna som finns i olika elektriska träningsredskap (hoverboards, elcyklar, segways). För nuvarande finns det inget landsomfattande insamlingssystem för dem, anvisningar för bortskaffning får du av importören.

Uttjänta batterier har ännu laddning kvar, vilket orsakar brandrisk även i återvinningsskedet. Litium-jonbatteri får inte sättas i återvinningspunkterna för batterier, blyackumulatorer eller el och elektronik apparater. Bekanta dig med Tukes anvisningar (på finska) för säker användning av litium-jonbatterier.

Källor: Pyöräliitto, Finlands motorförbund, Håll Skärgården Ren

Vid biltvätt används ofta tvättmedel som innehåller lösningsmedel, som inte bryts ner i naturen. På den egna gårdsplanen får man bara tvätta bilen med medel som bryts ner i naturen. Oftast räcker det med tallsåpa som tvättmedel. Den målade ytan besparas också när man tvättar bilen med en svamp och utan att använda starka tvättmedel.

Observera att bilens tvättplats regleras av kommunens miljöbestämmelser – tvättvattnet får inte ledas orenat till ett vattendrag eller i marken på ett grundvattenområde. Detta är svårt att undvika, eftersom dagvatten nästan undantagslöst styrs orenat ut i naturen via rännstenarna.

Om bilen är så smutsig att den inte blir ren utan tvättmedel som innehåller lösningsmedel bör den föras till en biltvätt. Servicestationernas sand- och oljeavskiljare filtrerar tvättmedel, sand samt olja ur tvättvattnet och rengör det innan det leds ut i avloppsnätet.