Statistik om farligt avfall

400+

Insamlingspunkter för farligt avfall

800+

Insamlingspunkter för medicinavfall vid apoteken

1 300+

Insamlingspunkter för blyackumulatorer

13 000+

Insamlingspunkter för batterier och ackumulatorer

650+

Insamlingsdag för farligt avfall

2000+

Hållplats för den cirkulerande insamlingen

Videoklipp om farligt avfall

Lakeuden Etappi - Vie pieni mutta vaarallinen jäte keräykseen
Lakeuden Etappi - Vie vaaralliset aineet nurkista jäteasemalle
#KuuluuksTääTänne - vaaralliset jätteet

Nyheter