Otto & Romulus-insamlingarna på sommarturné i västra och östra Nyland i juli

Rosk’n Rolls insamlingsbilar Otto, för farligt avfall, och Romulus, för metallskrot, åker runt i västra Nyland 4-20.7. Insamlingsbilarna samlar avgiftsfritt in farligt avfall och metallskrot från invånare och fritidsbosatta.
I östra Nyland turnerar Otto-båten 4-21.7. Till Otto-insamlingsbåten kan invånare och fritidsbosatta, förutom farligt avfall och metallskrot, även föra elapparater samt avgiftsbelagt blandavfall.

Läs noggrannare instruktioner samt kolla tidtabellerna: https://rosknroll.fi/sv/ambulerande-insamlingar/