Ambulerande insamlingar i västra och östra Nyland

Rosk’n Rolls Otto- och Romulus-bilar samlar avgiftsfritt in farligt avfall och metallskrot från hushåll i maj och juli. Istället för bilarna, rör sig insamlingsbåten Otto i östra Nylands skärgård på sommaren. Insamlingarnas tidtabeller hittar ni på Rosk’n Rolls hemsidor och i Rosk’n Rolls väggkalender samt kundtidningen Roskis som delats ut i östra och västra Nyland.