Säker återvinning av farligt avfall

Farligt avfall slinker ännu ner i hushållsavfallet; enligt undersökningar i blandavfallspåsarnas sammansättning kan ändå bara en procent av innehållet klassas som farligt avfall. Förutom effektiv rådgivning har kostnadsfri mottagning vid avfallsstationer, apotek samt försäljningsställen för batterier och ackumulatorer fått till stånd att farligt avfall återvinns väl. Avsikten med den pågående informationskampanjen är att förbättra resultatet ytterligare. Runtom i Finland tar 31 kommuners avfallsbehandlingsanläggningar emot farligt avfall.

Faran ska inte förvaras hemma

Farligt avfall är avfall som på grund av sin kemiska eller någon annan egenskap orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön när det hamnar på fel ställe. Där hemma i skåpens, förrådets eller garagets gömmor kan det finnas energilampor, ackumulatorer, terpentin, aceton, bensin, läkemedel, spillolja, oljefilter, målarfärg, lim, lack, träskyddsmedel, alkaliska tvättmedel, bekämpningsmedel, batterier, syror och aerosoler som man inte längre har någon användning för. Det är onödigt att förvara fara i hemmet. Till exempel en gång om året lönar det sig att samla ihop hemmets farliga ämnen och föra dem till insamlingen. På webbsidan farligtavfall.fi hittar du närmaste mottagningsställe. Farlig avfall ska föras till ett mottagningsskåp som alltid är låst eller ett mottagningsställe där det finns personal. Avloppet eller hemmets sopskjul är inte rätta platserna för farligt avfall.

Tusentals adresser för farligt avfall

Produkter försedda med ett varningsmärke är alltid farligt avfall. På webbsidan farligtavfall.fi finns information om hur man känner igen och sorterar farligt avfall samt hur man hittar närmaste mottagningsställe. I Finland finns över 400 mottagningsställen för farligt avfall. Dessutom har många kommuner i Finland ambulerande insamlingar av farligt avfall. Till exempel tar ambulerande insamlingsbilar emot rimliga avfallsmängder av invånarna längs sina rutter. Ambulerande insamlingar som tar emot invånarnas farliga avfall hålls på över 2 000 anhalter runtom i Finland.

Läkemedelsavfall till apoteket, batterier till butiken

Läkemedelsavfall samt kvicksilvertermometrar ska returneras till ett apotek. Vid över 800 apotek runtom i Finland tar man också emot gamla och oanvända läkemedel. Kommunernas avfallsbehandlingsanläggningar ansvara för hanteringen av och kostnaderna för läkemedelsavfall.

Batterier och små ackumulatorer kan på grund av sin storlek kännas harmlösa, men att även återvinna dem skulle i en cirkulär ekonomi bevara viktiga material och ta till vara på ämnen som är skadliga för omgivningen. I Finland finns över 13 000 mottagningsställen för batterier och små ackumulatorer. I vindfången i många närbutiker finns också en röd insamlingslåda för batterier. För att undvika risken för kortslutning och brand är det bra att tejpa polerna och speciellt skydda litiumackumulatorernas poler.

Det är också bra att återvinna blyackumulatorernas värdefulla råmaterial samt ta till vara deras farliga ämnen på ett säkert sätt. Det finns 1 300 mottagningsställen för blyackumulatorer runtom i Finland.

Insamlingen av farligt avfall är kostnadsfritt

Insamlingen av farligt avfall är kostnadsfritt för hushållen. Runtom i Finland ansvarar 31 kommuners avfallsbehandlingsanläggningar för mottagningen av farligt avfall. Mängden avfall som tas emot kostnadsfritt kan begränsas vad gäller bland annat impregnerat trä och spillolja. Det är bra att ta reda på hurudan praxis man följer vid den egna kommunens avfallsbehandlingsanläggning. Kostnadsfri mottagning förutsätter att man följer sorteringsanvisningarna. Även guider och rådgivning är kostnadsfritt för hushållen.

Kommunernas avfallsbehandlingsanläggningar driver som bäst en kampanj för att effektivera återvinningen av farligt avfall. Ämnet framhålls såväl i media, skoltävlingar, kundtidningar som vid olika evenemang.

Kampanjens samarbetsparter är Akkukierrätys Pb, Apotekareförbundet, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Finlands Bilåtervinning, Finlands Motorförbund, Finlands Returplast samt Vattenverksföreningen. Dessutom stödjer miljöministeriet, Finsk Handel och Kommunförbundet förverkligandet av kampanjen.