Meddelande: Minska på farligt avfall med dina val

Farligt avfall uppstår i varje hem i varje vardagliga syssla, såsom vid städning, transport eller renovering. Många tänker inte på att till exempel kosmetika eller ämnen som används vid underhåll av fritidsredskap är farligt avfall.

”Det är ändå möjligt att minska på avfallet som uppstår och att till och med använda helt ersättande produkter”, tipsar kommunikationsexpert Kaisa Halme vid Cirkulärkraft Finland rf (KIVO).

Innan man skaffar farliga ämnen finns det orsak att fundera hur de kunde ersättas med miljövänliga ämnen. Genom att bara skaffa den mängd som behövs av till exempel målarfärg, tvättmedel eller kosmetika samt använda upp det helt undviker man att farligt avfall uppstår.

Cirkulärkraft Finland och de kommunala avfallsanläggningar som är dess medlemmar väcker i höst uppmärksamhet med en kampanj om hushållens möjligheter att minska mängden farligt avfall som uppstår.

Kampanjen för farligt avfall koordineras av KIVO och är en del av Europa minskar avfallet-veckan. Att minska på farligt avfall är också på tapeten i hela Europa 17–25 november. I Finland erbjuder man hjälp på webbsidor och i sociala medier för att minska farligt avfall. På webbsidan vaarallinenjate.fi finns rikligt med information om farligt avfall samt tips om hur man förebygger att det uppstår. Kundtjänstchatten svarar på konsumenternas frågor samt hänvisar vid behov till närmaste mottagningsplats för farligt avfall.

Kampanjen syns i sociala medier; deltagande aktörer delar med sig av tips för att minska på farligt avfall under hashtaggarna #farligtavfall och #vaarallinenjate. Fastän kampanjen lägger tonvikten på minskningen av farligt avfall kan man inte helt undvika att det uppstår. Kampanjen fortsätter på våren.

Hemmets vanligaste farliga avfall uppstår i samband med att något tas ur bruk, såsom tvättmedel, lysrör, aerosoler, läkemedel, batterier, ackumulatorer, oljor och målarfärger. De farliga ämnen som dessa produkter innehåller är även i små kvantiteter skadliga för hälsan eller omgivningen när de hamnar på fel plats.

”Farligt avfall hör inte hemma i avloppet, naturen eller hemmets soptunna. Det är bra att genast föra dem till rätt insamlingsplats – det är onödigt att förvara faran hemma”, betonar Halme.

Finländska kommunala avfallsanläggningar lyfter med förenade krafter fram viktiga frågor i kampanjen som redan ordnas för tredje gången. Förutom avfallsanläggningar har flera ansvarsfulla aktörer slutit sig till projektet. Till kampanjens styrgrupp hör Akkukierrätys Pb, Apotekareförbundet, Fortum Waste Solutions, MePak, Recser, Stena Recycling, Finlands Bilåtervinning, Finlands Motorförbund, Finlands Returplast samt Vattenverksföreningen. Dessutom stödjer miljöministeriet, Finsk Handel och Kommunförbundet förverkligandet av kampanjen.

Visste du detta?

  • Din kommunala avfallsanläggningar ansvarar för insamlingen av farligt avfall. Arbetet för att minska farorna görs bland annat genom att ordna ambulerande insamlingar för farligt avfall – nationellt samlas farligt avfall in över 650 dagar om året, sammanlagt vid över 2 000 anhalter.
  • Det finns över 400 mottagningsplatser för farligt avfall som upprätthålls av avfallsanläggningar.
  • Läkemedelsavfall kan returneras till över 800 apotek. Kommunens avfallsanläggningar transporterar läkemedelsavfallet till adekvat behandling.
  • Returneringspunkter för batterier och bärbara ackumulatorer finns det å sin sida över 13 000 av i samband med butiker som säljer dem.
  • För blyackumulatorer finns det också 1 300 uppsamlingsplatser.
  • Närmaste uppsamlingsplats för farligt avfall hittar du på tjänsten kierratys.info, som uppehålls av Cirkulärkraft Finland (välj farligt avfall).

Mer information:
www.vaarallinenjate.fi

Kaisa Halme, Cirkulärkraft Finland (minskning av avfall, sortering, behandling)
Kommunikationsexpert
040 869 8350
kaisa.halme@kivo.fi

Anu Heikkilä, Cirkulärkraft Finland (kampanj)
Kampanjkoordinator
044 237 2894
anu.heikkila@kivo.fi